Конкурс Конструктор


#7990

нус-сиу-ут-тун-нут-тиун-нит-тис-су-ус-си


#7991

нус-су-ус-сиу-ут-тиун-нит-тун-нут-тис


#7992

нус сиу унит тун нут тиун нит тис су ус си


#7993

Результаты:

1 seagull
2 Riva
3 Belena
Начало в 19:00 МСК


#7994

блики


#7995

блик-кил-ли-ил-лик-


#7996

кил,ли,ил,лик


#7997

блик кил ли ил


#7999

Результаты:

1 Vladimir1
2 PoDarok5
3 Swelt
Начало в 19:00 МСК


#8000

мишки


#8001

шик


#8002

ши


#8003

Ми


#8006

Результаты:

1 Volzanin
2 seagull
3 PatrickBro
Начало в 19:00 МСК


#8007

талант


#8008

тата ант тала антал лата аа ата атлант тат тантал лат талан нал лан


#8009

аа ант тата ата атлант тат тал лат талан нал лата антал лан


#8010

тантал-лата-аа-ата-ант-тал-лан-нал-лат-тата-атлант-тат-талан


#8011

тат-тата-аа-ант-тантал-лата-антал-лат-тала-ата-атлант-талан-нал


#8012

тантал лат тата ант тала антал лата аа ата атлант тат тал лан нал