Конкурс Стройка!


#7879

пролан-опара-арап-пара-рапа-пар-па


#7880

Результаты:

1 korvov
2 Ryrikovich
3 Swelt
Начало игры в 19:30 МСК


#7881

внотычер


#7882

тенор-тонер-терно-трон-торн-рот-тор-орт-ор


#7883

тенор,тонер,торн,трон,тор,рот,орт.ор


#7884

тенор терно торн трон орт рот тор ор


#7885

рот-тын-трон-ор-вор-чох-тенор-черт-нерв-трон- вето-тонер-отче-орт-овен-онер


#7886

Результаты:

1 Belena
2 PoDarok5
3 Volzanin
Начало игры в 19:30 МСК


#7887

мтаевым


#7888

тема мета мате амт мат тма ма


#7889

мета-мате-мат-тма-амт-ма


#7890

тема мате амт мат тма ма


#7891

тема мета мате амт мат ма


#7892

Результаты:

1 korvov
2 Vladimir1
3 Swelt
Начало игры в 19:30 МСК


#7893

Но и в арс


#7895

ворсина-осина-анис-сани-сан-са-ас


#7896

Ворсина-рвина-инвар-вран-нрав-рнав-вар-рва-ар


#7897

ворсина рвина инвар нрав вран рнав нар ар


#7898

ворсина,инвар,рвина,нрав,вран,вар,рва,ар


#7899

ворсина свора роса сора оса сао са ас